Kicsit bővebben a rezgésekről

Azt a tényt hogy az ember, és minden élő szervezet sokkal több mint anyagok szerveződése, figyelmen kívül hagyta sőt elnyomta a modern felfogás. Míg a fizika mint tudomány, kezdi felfogni, hogy az energia maga az élő szervezet és az egész világegyetem alapja, addig a modern orvostudománynak még hosszú utat kell megtennie ennek megértéséig.

“Semmi nem létezik a Világegyetemben, aminek nincs harmonikus rezgése” (Tesla)

Minden energia, sőt, az élet maga az energia! A világegyetem maga is rezgésekből áll, így mint minden létformának és anyagnak, testünknek szervezetünknek, szerveinknek is van rezgése. Az egész világ amely minket körülvesz az energiák megszámlálhatatlan mennyiségű és formájú megnyilvánulásaival van tele. Az energia mindenhol ott van és szabadon áramlik! Mivel minden élő és élettelen dolognak atomi felépítése és rezgése van, így energia tere is. Az energiamező kisugárzása mágneses, elektromos jellegű, hang, fény, hőmérséklet illetve elektromágneses terekből áll és protonok, elektronok, neutronok alkotják.

Ha érteni akarjuk, hogyan keletkezik az általunk kibocsátott rezgés, tisztában kell lennünk azzal, hogyan működik az elektromágneses tér. Ez nagyon egyszerű. Az elektronok áramlása elektromos energiaáramlást és mágneses mezőt hoz létre. Az áramlás és a mező egysége az elektromágneses mező. Az erős elektromágneses tulajdonság következménye hogy minden organizmus, így az ember is, elektromos módon energiát bocsát ki és mágneses módon energiát vesz fel. Így energiacserék folyamatossága keletkezik ember és ember, ember és állat, ember és tárgyak között. A testünkben több különböző energiarendszer létezik, és ezek együtt alkotják az emberi energiamezőt. A mágnesesség az elektromos impulzusok áramlása merőlegesen alakul ki. Mivel az energiaörvények párhuzamosan futnak, kölcsönösen indukálják és megerősítik egymást.

Az elektromágneses mező percről percre, vagy inkább pillanatról pillanatra változik. Ez azért van, mert ez egy erősen befolyásolható, igen érzékeny közeg, melyre testi, fizikai, kémiai, mentális tényezők egyaránt hatással vannak. Mentális szempontból befolyásolhatják a gondolataink, érzelmeink, hangulatváltozásaink vagy a lelkiállapotunk. Külső környezeti hatások lehetnek az időjárás, a minket körülvevő tárgyi esztétikai, érzelmi, hangulati környezet, a levegő, a víz, a táplálék minősége, a káros szokások, mint például a dohányzás vagy az alkohol. Az emberek közötti kommunikáció, interakció is befolyásolhatja az energiamezőt. Egy “erős rezgésű” ember megemelheti a másik rezgésszintjét, vagy fordítva. Gondolkodásunk is meghatározza rezgésünket, a negatív gondolkodásnak blokkoló, a pozitív gondolkodásnak pedig energetizáló hatása van.

Az ember szervezete elektromosság nélkül működni sem tudna. Az elektromos energia szabályozza, váltja ki és hangolja össze szervezetünk másodpercenkénti sok ezer biokémiai folyamatát. Az idegrendszer sejtjei elektromos ingereket küldenek az agy felé, s szabályozzák az érzékelést, s a szervezet biokémiai működését. Az agy sejtjei elektromos összeköttetésben állnak egymással. Az elektromos inger a szinaptikus pályán sejtről sejtre halad, míg végül elér rendeltetési helyére. így szabályozza, irányítja az idegrendszer az érzékelést, az érzelmeket, a memóriát, s az egész szervezetet.

A szív szinusz csomója elektromos impulzusokkal készteti a szívet a dobogásra. De az idegrendszer és a vérkeringés mellett még 72.000 energiapálya van a testünkben, de sok milliárd sejtünk mindegyike is egy elektromos egységnek képzelhető el…

 

AZ ÉLET, MAGA AZ ENERGIA!

“Az élet, kémiai anyagok által hordozott elektromágneses energiák végtelenül intelligens kölcsönhatása”A testünkben lévő sejtek milliárdjainak mindegyike folyamatosan táplálkozik, anyagcsereterméket hoz létre és ezáltal energiát termel. Így a testünkben másodpercenként kémiai, fiziológiai folyamatok milliói mennek végbe.

 

A sejtek minden folyamatát elektromágneses aktivitás előzi meg. A test minden sejtje tehát elektromágneses testként képzelendő el, amely elektromos formában reagál egy külső energiára. A sejtek működését, így a biokémiai – testi, mentális, szellemi- folyamatokat az elektromágneses irányítás hangolja össze Nem megfelelő elektromos irányítás esetén szerveztünk negatívan reagál, sejtjeink, szöveteink működése kórossá válik.

Egyértelmű, hogy nincsen élettani működés élettani rezgés nélkül. Ha hibás élettani működés lép fel valahol, azt természetszerűleg hibás rezgés kíséri, s így a szervezet elektromágneses egyensúlya ott felborul. A sejtek rezgésekre tanúsított reakciója a frekvenciától és a jel intenzitásától is függ, a frekvencia és a jel intenzitásának minősége pedig, az emberi energiamező minőségének függvénye. Az emberi energiamező megfelelő működése ezért meghatározó a testi-lelki azaz pszichoszomatikus egészség szempontjából. Ha az energia szabad áramlása veszélybe kerül, testünk megfelelő működése megbomlik.

Ahhoz tehát, hogy az irányítás kielégítően működjön, egészséges energiamező szükséges. Összefoglalva: mivel az elektromágneses tér által jön létre az irányítás, amely a megfelelő elektromos impulzusok segítségével kiváltja és szabályozza sok milliárd sejtünk kémiai folyamatait, a szabályos energetikai mező létfontosságú az egészség szempontjából.

A minket körülvevő energiamezőt szabályossá, egészségessé tudjuk tenni, a sejtek hibás kommunikációját megszüntethetjük a tachionokkal, a szabad energia alkotórészeivel, melyeket a lila lemezek vonzanak az emberi energiamezőbe. Így pozitívan tudunk hatni a szervezet legalapvetőbb folyamataira a sejtek működésére. Az ember egyensúlyi állapota helyrebillen, szervezete regenerálódik, érzelmileg stabil lesz.

Forrás: ibon.biz